มันถูกตีพิมพ์ในนิตยสารข้อมูลเมือง "Mia"

2019/10/28

เมืองของฉัน, นิตยสารข้อมูลเมืองชีวิตของฉัน "Mia"

เผยแพร่ในฉบับเดือนตุลาคม 26!

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เยี่ยมชมแบรนด์ Utsunomiya ♪